Sterren van suiker & Planeten van papier (2017)

Plato sprak ooit over fantasie en het vermogen en de kracht van nous. Het noëtisch vermogen is dat wat ideeën en idealen voortbrengt, dat waarheid ziet en daarom samenhangt met de structuur en werkingen van het heelal. Fantasie daarentegen is volgens hem het weerkaatste maanlicht daarvan in ons kleine menselijke denken. De overdracht van deze fantasie in verhaal of beeld, is fictie.

 

Ik kan me bijvoorbeeld een snelweg voorstellen van de Aarde naar Mars, maar dit te realiseren is onmogelijk. Dat is fantasie, fictie.

Maar als ik groot genoeg zou zijn, zou ik me wonderlijke waarheden van het heelal kunnen voorstellen, ik zou ze kunnen zien, ik zou ze kunnen voelen. Dat is de werking van het ware voorstellingsvermogen in de mens, de waarheid zien; het is intuïtie.